Din tekst

BARGIB AUTOGUMMI A/S
alt idæk og fælge
alt i autoreparationer
Et godt alternativ til de autoriseret værksteder " Bare billigere "
Ådalsvej 50 2970 Hørsholm

GARANTIPERIODE

Garantien gælder i 3 år fra fakturadato.

BETINGELSER

En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt.

OMFATTET AF GARANTIEN

Der ydes en garanti på 3 år på OE godkende reservedele.

Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet.

Bargib Autogummi A/S  er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes materialefejl eller fabrikationsfejl.

Garantien omfatter kun defekter og fejl, der er konstateret og anmeldt indenfor garantiperioden.

EJ OMFATTET AF GARANTIEN

Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

SAGSBEHANDLING

Garantisagen skal indberettes til Bargib Autogummi A/S, der har leveret reservedelen, medmindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til Stig Rasmussen Bargib.

Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.

Bargib Autogummi A/S Ådalsvej 50 2970 Hørsholm Tlf: 45867400 Mail: Post@bargib.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk